太仓稊米网

Chiến lược giao dịch vàng tại chỗ: Trung bình di chuyển 55 ngày để liên tục triệt tiêu giá vàng, hãy cảnh giác để tăng cường tấn công

ếnlượcgiaodịchvàngtạichỗTrungbìnhdichuyển55ngàyđểliêntụctriệttiêugiávànghãycảnhgiácđểtăngcườngtấncôTheo thư viện chủ đề của Hiệp hội Tài chính, trong số các công ty được liệt kê có liên quan: Jianchang Technology đã đưa ra một bộ giải pháp đầy đủ cho chip T/R của Vệ tinh Internet cho nhà thuốc Internet vệ tinh vệ tinh. Giai đoạn và giao hàng liên tục.

ếnlượcgiaodịchvàngtạichỗTrungbìnhdichuyển55ngàyđểliêntụctriệttiêugiávànghãycảnhgiácđểtăngcườngtấncôNăm 2021, chiếc xe đã góp phần tiêu thụ vào năm 2021, hình thành xu hướng cao và thấp.ếnlượcgiaodịchvàngtạichỗTrungbìnhdichuyển55ngàyđểliêntụctriệttiêugiávànghãycảnhgiácđểtăngcườngtấncôBiến động lặp đi lặp lại dưới dịch bệnh vào đầu năm 2020.

Chiến lược giao dịch vàng tại chỗ: Trung bình di chuyển 55 ngày để liên tục triệt tiêu giá vàng, hãy cảnh giác để tăng cường tấn công

ếnlượcgiaodịchvàngtạichỗTrungbìnhdichuyển55ngàyđểliêntụctriệttiêugiávànghãycảnhgiácđểtăngcườngtấncôViệc mở cửa vào năm 2023 là yếu. Do sự tăng trưởng cao trước chính sách mua taxi vào tháng 12 năm 2022, sự tăng trưởng cao của chính sách thuế mua xe hơi đã gây ra một lần thấu chi nghiêm trọng vào đầu năm 2023.ếnlượcgiaodịchvàngtạichỗTrungbìnhdichuyển55ngàyđểliêntụctriệttiêugiávànghãycảnhgiácđểtăngcườngtấncô2. Dần dần việc sản xuất sản xuất ô tô, vào tháng 3, 347 trong số 620 sản phẩm tăng lên năm -on.ếnlượcgiaodịchvàngtạichỗTrungbìnhdichuyển55ngàyđểliêntụctriệttiêugiávànghãycảnhgiácđểtăngcườngtấncôChiếc xe là 2,608 triệu, tăng 11,2%, trong đó 668.000 xe năng lượng mới, tăng 33,3%.ếnlượcgiaodịchvàngtạichỗTrungbìnhdichuyển55ngàyđểliêntụctriệttiêugiávànghãycảnhgiácđểtăngcườngtấncô3. Trong năm 20123, hiệu suất giá trị của chiếc xe tốt hơn từ tháng 1 đến tháng 3 và giá trị gia tăng của các ngành công nghiệp trên mức được chỉ định tăng 2,4%-on -on.ếnlượcgiaodịchvàngtạichỗTrungbìnhdichuyển55ngàyđểliêntụctriệttiêugiávànghãycảnhgiácđểtăngcườngtấncôTừ quan điểm của ngành công nghiệp chi nhánh, từ tháng 1 đến tháng 3, giá trị của 22 ngành công nghiệp trong 41 ngành công nghiệp lớn đã duy trì tăng một năm, trong đó ngành sản xuất ô tô tăng 4,4%.

ếnlượcgiaodịchvàngtạichỗTrungbìnhdichuyển55ngàyđểliêntụctriệttiêugiávànghãycảnhgiácđểtăngcườngtấncôNăm 2018, giá trị gia tăng của ngành công nghiệp ô tô tăng 4,9%, giá trị gia tăng của ngành công nghiệp ô tô tăng 1,8%trong năm 2019 và tăng lên 6,6%vào năm 2020. Tốc độ tăng trưởng năm 2021 đã bay lơ lửng ở mức 5,5 %. Từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2022, mạnh mẽ.ếnlượcgiaodịchvàngtạichỗTrungbìnhdichuyển55ngàyđểliêntụctriệttiêugiávànghãycảnhgiácđểtăngcườngtấncôTừ tháng 1 đến tháng 3 năm 2023, giá trị gia tăng của ngành công nghiệp ô tô là 4,4%và sản lượng tương đối thấp nghiêm trọng và giá trị gia tăng là tốt.ếnlượcgiaodịchvàngtạichỗTrungbìnhdichuyển55ngàyđểliêntụctriệttiêugiávànghãycảnhgiácđểtăngcườngtấncôHôm thứ Năm, ba chỉ số chính của thị trường chứng khoán Hồng Kông đã tăng và giảm. Tính đến cuối, Chỉ số Hang Seng tăng 0,14%lên tới 20396,97 điểm; Chỉ số công nghệ giảm 0,09%xuống đóng 4098,35 điểm; Chỉ số tăng 0,09%để đóng 6895,29 điểm.

ếnlượcgiaodịchvàngtạichỗTrungbìnhdichuyển55ngàyđểliêntụctriệttiêugiávànghãycảnhgiácđểtăngcườngtấncôCông ty phải nghe thấy Zhongyuan Haikong (01919.hk): Nhóm vận chuyển cổ đông kiểm soát Zhongyuan và các công ty con hoàn toàn được tăng khoảng 216 triệu cổ phiếu, liên quan đến 2,21 tỷ nhân dân tệ Trung Quốc (00728.hk) tỷ nhân dân tệ, năm -on -yar tăng 9,2%; lợi nhuận ròng do các cổ đông là 7,984 tỷ nhân dân tệ, tăng 10,5%so với cùng kỳ năm ngoái Nợ hiện tại đã gửi một lá thư Li Zhu, người đã tham gia Thỏa thuận hỗ trợ tái tổ chức Li Zhu Dược phẩm (01513.HK): Phát hành hiệu suất quý đầu tiên, lợi nhuận ròng 582 triệu nhân dân tệ tăng 5,17%trong năm ): Lợi nhuận ròng của Debon là năm 2022, 649 triệu nhân dân tệ, tăng 339,08%năm -N 10,3%năm -on -year; lợi nhuận ròng do các cổ đông là 28,1 tỷ nhân dân tệ, tăng 9,5%năm -20%các kênh hoạt động trực tiếp đã tăng trưởng trong tầm trung, số lượng các kênh đại lý trung bình đã tăng lên và sự tăng trưởng tiêu cực của các kênh thương mại điện tử Thâm Quyến (00604.HK): Bán hàng hợp đồng tháng 3 là 1,504 tỷ nhân dân tệ. Tăng -tháng tăng là 133,2%, tăng một năm -tăng 590,0%; diện tích bán hàng 58.200 mét vuông, tăng 93,6%tháng, tăng 726,6%năm -on -anyar 50%; 1,32 triệu hành khách, tăng 4217%năm -tăng tỷ lệ tải hành khách lên 44,8 điểm phần trăm lên 90,4% Lợi nhuận là 152 triệu nhân dân tệ, tăng 39,72%trong năm -N 21: Kiểm soát biển Zhongyuan đã nhận được cổ đông kiểm soát của Trung Quốc Telecom Q1 Q1 Q1 doanh thu 130,6 tỷếnlượcgiaodịchvàngtạichỗTrungbìnhdichuyển55ngàyđểliêntụctriệttiêugiávànghãycảnhgiácđểtăngcườngtấncôHiệp hội tài chính ngày 21 tháng 4 (phóng viên Wang Hong), phóng viên của hãng tin tài chính đã biết rằng các cơ quan quản lý gần đây đã triệu tập một cuộc họp của các công ty bảo hiểm có liên quan. Nội dung chính là tiến hành hướng dẫn cửa sổ và yêu cầu các công ty bảo hiểm nhân thọ điều chỉnh lãi suất giá trong số các sản phẩm phát triển mới. Sự khác biệt về lãi suất kiểm soát được yêu cầu để giảm lãi suất giá của các sản phẩm mới từ 3,5%xuống 3,0%.ếnlượcgiaodịchvàngtạichỗTrungbìnhdichuyển55ngàyđểliêntụctriệttiêugiávànghãycảnhgiácđểtăngcườngtấncôÝ tưởng chính là thị trường có hiệu quả, sự giám sát đầy hứa hẹn, chủ đề được quy định trước, nhịp điệu được kiểm soát và đạt được hạ cánh mềm.ếnlượcgiaodịchvàngtạichỗTrungbìnhdichuyển55ngàyđểliêntụctriệttiêugiávànghãycảnhgiácđểtăngcườngtấncôLãi suất giá của các sản phẩm phát triển mới có thể giảm từ 3,5%xuống 3,0%các phóng viên CUHK mà các cơ quan quản lý gần đây đã triệu tập một số công ty bảo hiểm nhân thọ để đáp ứng dưới tên hướng dẫn cửa sổ để yêu cầu công ty điều chỉnh sản phẩm Lãi suất để kiểm soát sự khác biệt trong mất lãi.

Được biết, tỷ lệ giá của các sản phẩm mới cho các công ty bảo hiểm yêu cầu các công ty bảo hiểm phát triển sản phẩm từ 3,5%đến 3,0%.Ý tưởng chính của sự điều chỉnh này là thị trường là hợp lệ, sự giám sát đầy hứa hẹn, điều chỉnh cơ thể chính là đầu tiên, kiểm soát nhịp điệu và đạt được hạ cánh mềm.

Chiến lược giao dịch vàng tại chỗ: Trung bình di chuyển 55 ngày để liên tục triệt tiêu giá vàng, hãy cảnh giác để tăng cường tấn công

Điều chỉnh này là sự theo dõi của các hội nghị quy định cho cuộc khảo sát của cuộc khảo sát.Vào ngày 21 tháng 3, một phóng viên của hãng tin tài chính đã báo cáo rằng để hướng dẫn ngành công nghiệp nguy hiểm giảm chi phí nợ và tăng cường quản lý chất lượng của khoản nợ của ngành, CBRC tổ chức Hiệp hội Công nghiệp Bảo hiểm và nhiều công ty bảo hiểm để tiến hành điều tra .将 将 普通 分布 分布 负债 , , , , , , , , , , , , , , , , Tác động của phân tích cạnh tranh thị trường và khác.Sau đó, nó đã được báo cáo rằng một hội nghị chuyên đề đã được tổ chức tại Bắc Kinh, Nam Kinh và Vũ Hán.

Trong số đó, các công ty bảo hiểm tham gia Bắc Kinh bao gồm Cuộc sống Trung Quốc, Tân Hoa Xã, Life Sunshine Life và Bảo hiểm nhân thọ Zhongyou. Các công ty bảo hiểm tham gia Nam Kinh bao gồm Bảo hiểm nhân thọ Taibian, ICBC Ansheng Life, Andership Life, Trung Quốc và Hàn Quốc; Các công ty của cuộc họp bao gồm cuộc sống cuộc sống, cuộc sống Guofu, cuộc sống Guohua, v.v.Theo một chuyên gia tính toán chung vào thời điểm đó, các công ty bảo hiểm khác nhau về cơ bản đã đạt được sự đồng thuận trong việc giảm lãi suất của đánh giá dự trữ trách nhiệm. Một số công ty đề nghị điều chỉnh theo giai đoạn trong các giai đoạn., Có thể giảm xuống 3%trước, và sau đó điều chỉnh một cách linh hoạt.Kế hoạch điều chỉnh cụ thể cần được giới thiệu sau khi giám sát và nghiên cứu.Một số người trong công ty bảo hiểm nói với phóng viên ĐCSTQ: "Nó đã sẵn sàng cho các sản phẩm có lãi suất 3.0."

Một số người trong ngành cũng nói với phóng viên ĐCSTQ rằng lần này, nó chủ yếu liên quan đến tỷ lệ định giá của các sản phẩm phát triển mới. Trước đây, các sản phẩm không bị ảnh hưởng và "sự khuấy động" của ngành là không thể tránh khỏi.Giải quyết lãi suất được xác định trước để tránh nguy cơ lây lan rủi ro chênh lệch lãi suất, nhóm không phải là một nhóm không phải là người không ổn định, tỷ lệ đầu tư trái phiếu tăng đều đặn, các tài sản khác chủ yếu là tài sản không đạt tiêu chuẩn, tỷ lệ đầu tư tiếp tục giảm và tỷ lệ cổ phiếu và đầu tư quỹ về cơ bản là ổn định.

Chiến lược giao dịch vàng tại chỗ: Trung bình di chuyển 55 ngày để liên tục triệt tiêu giá vàng, hãy cảnh giác để tăng cường tấn công

Kể từ năm 2018, trung tâm lãi suất dài hạn của trái phiếu chính là giảm và việc cung cấp trái phiếu dài hạn và tài sản phi tiêu chuẩn cao chất lượng cao bị hạn chế.Đồng thời, biến động thị trường của vốn chủ sở hữu và lợi ích có tác động lớn hơn đến lợi suất đầu tư.

Trong những năm gần đây, giám sát theo quy định được điều chỉnh để đánh giá lãi suất theo các loại sản phẩm và nguy cơ ngăn chặn và giải quyết sự khác biệt về lãi suất.Vào tháng 3 năm 2023, CBRC đã tổ chức một hội nghị chuyên đề và các công ty bảo hiểm khác nhau đã đạt được sự đồng thuận về việc đạt được lãi suất để giảm đánh giá dự trữ trách nhiệm.Đội ngũ không phải là người không phải là Soochow Securities trước đây đã tuyên bố rằng trong ngắn hạn, việc hướng dẫn việc giảm các khoản nợ sẽ kích thích bán hàng sản phẩm và không thể tránh khỏi việc bán sản phẩm cũ.Trong giai đoạn giữa, lãi suất được xác định trước theo sự sụt giảm lãi suất và tỷ lệ bảo hiểm cổ tức trong các công ty bảo hiểm dự kiến ​​sẽ giảm áp lực đối với các khoản nợ cứng nhắc của các công ty bảo hiểm của mọi người. Các thuộc tính ban đầu của các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ dự kiến ​​sẽ được dự kiến được tăng cường hơn nữa.Trên thực tế, có nhiều hành động để điều chỉnh lãi suất nhiều lần trong lịch sử giám sát.Được biết, từ năm 1992 đến năm 1996, để cạnh tranh với các ngân hàng, lãi suất được xác định trước cho bảo hiểm dài hạn là trên 8%.

Xem xét rủi ro chênh lệch, vào năm 1999, Ủy ban Điều tiết Bảo hiểm Cựu đã ban hành "Thông báo khẩn cấp về việc điều chỉnh tỷ lệ bảo hiểm bảo hiểm bảo hiểm nhân thọ", được gọi đầy đủ là sản phẩm lãi suất được xác định trước cao. %.Ngoài ra, từ quan điểm của thị trường toàn cầu, vào những năm 1980, Hoa Kỳ phải đối mặt với nguy cơ mất mát tiêu cực vào cuối những năm 1990.

Khoảng năm 1970, ngành bảo hiểm nhân thọ Hoa Kỳ đã cạnh tranh quyết liệt. Để cải thiện khả năng cạnh tranh, các công ty bảo hiểm đã bán một lượng lớn chi phí nợ cao và các sản phẩm lợi nhuận thấp.Khoảng năm 1980, lãi suất giảm và đầu tư đang chịu áp lực. Theo thống kê từ chính quyền chung của kiểm toán viên Hoa Kỳ, tổng cộng 176 công ty bảo hiểm y tế và đời sống gia đình đã phá sản từ năm 1975 đến 1990, trong đó 80%xảy ra 1982. Các sản phẩm lợi nhuận thấp nhạy cảm; đồng thời, áp lực thị trường khiến đầu tư phải đối mặt với tổn thất.

Nhóm Ping Một nhóm không phải là người nói rằng liên quan đến nước ngoài, trong môi trường lãi suất thấp, phía trách nhiệm pháp lý chủ yếu tránh nguy cơ lây lan thông qua phương pháp điều chỉnh cấu trúc sản phẩm bảo hiểm nhân thọ và hạ cấp lãi suất được xác định trước.Trong những năm gần đây, tình trạng lãi suất dài hạn của đất nước tôi đã dao động và sự biến động của thị trường trong vốn chủ sở hữu đã tăng cường.

Giám sát bảo hiểm đã trở nên chặt chẽ hơn, giảm chi phí nợ phải trả thông qua việc phát hành danh sách các sản phẩm tiêu cực, giảm lãi suất trình diễn và điều chỉnh sản phẩm phụ và lãi suất đánh giá.Độc quyền | Đọc lãi suất!Lãi suất giá của các sản phẩm phát triển bảo hiểm mới có thể giảm từ 3,5% xuống 3,0% của ngành?Hiệp hội tài chính ngày 21 tháng 4 (phóng viên Shi Si Tong) tối hôm qua, Ngân hàng Changshu đã công bố báo cáo hàng quý đầu tiên của ngân hàng được liệt kê.Báo cáo cho thấy trong quý đầu tiên của năm nay, ngân hàng đã nhận ra thu nhập hoạt động là 2,41 tỷ nhân dân tệ, tăng 13,28%năm -lợi nhuận ròng do các cổ đông của các công ty niêm yết là 795 triệu nhân dân tệ, tăng 20,6 %năm -on -year.

Với sự gia tăng đáng kể về hiệu suất, quy mô tài sản của ngân hàng cũng đã tiếp tục mở rộng đồng thời.Vào cuối quý đầu tiên của năm 2023, tổng tài sản của Ngân hàng Changshu là 316,966 tỷ nhân dân tệ, tăng 10,10%vào cuối năm trước; tổng số khoản vay là 204,540 tỷ nhân dân tệ, tăng 5,74%so với Đầu năm; tổng số tiền gửi là 240,226 tỷ nhân dân tệ, tăng 12,55%vào đầu năm.

Trong ngành công nghiệp, Ngân hàng Changshu đã đạt được "cửa mở" trong quý đầu tiên của năm nay. Nó không liên quan gì đến việc tăng tín dụng cao và chất lượng tài sản tuyệt vời.Chứng khoán thương nhân Trung Quốc tin rằng tốc độ tăng trưởng của tăng trưởng lợi nhuận của Ngân hàng Changshu chủ yếu là do sự mở rộng liên tục của thang tín dụng, trợ cấp cho chính sách giảm lãi suất tại ngân hàng trung ương và giảm chi phí tín dụng theo chất lượng tài sản tuyệt vời liên tục.

Đồng thời, chứng khoán kinh doanh của Chiết Giang cũng đề xuất trong báo cáo nghiên cứu rằng sự hỗ trợ chính cho hiệu suất cao của Ngân hàng Changshu đến từ quy mô cao, tỷ lệ lãi suất ổn định và một số trợ cấp bao gồm. Nền tảng phát hành lợi nhuận.Trên thực tế, trong những năm gần đây, chất lượng tài sản của Ngân hàng Changshu đã tiếp tục duy trì mức độ cao và cải thiện hơn nữa trong quý đầu tiên.

Vào cuối quý đầu tiên, lãi suất cho vay không hoạt động của ngân hàng là 0,75%, giảm 0,06 điểm phần trăm so với cuối năm trước; tỷ lệ bảo hiểm chuẩn bị là 547,3%, tăng 10,53 điểm phần trăm so với Kết thúc năm trước.Đồng thời, các phóng viên từ hãng tin Caixian nhận thấy rằng vào cuối quý đầu tiên, chênh lệch lãi suất ròng giữa Ngân hàng Changshu là 3,02%và chênh lệch lợi nhuận ròng là 2,88%, tất cả đều giống như kết thúc của năm trước, và nó đã không tiếp tục thu hẹp trong những năm gần đây.Điều này được hiểu rằng trong những năm gần đây, do các yếu tố khác nhau, dưới sự suy giảm của lợi suất cho vay và chi phí tiền gửi tăng, chênh lệch lợi nhuận ròng và chênh lệch lãi ròng giữa các ngân hàng được liệt kê đã tiếp tục thu hẹp.Từ năm 2020 đến 2022, chênh lệch lãi suất ròng giữa Ngân hàng Changshu lần lượt là 3,18%, 3,06%và 3,02%.

Liên quan đến việc thu hẹp tỷ suất lợi nhuận, Yin Xianzhu, Phó Thống đốc và Giám đốc Tài chính của Ngân hàng Changshu, cho biết tại cuộc họp tóm tắt hiệu suất 2022 là lý do chính cho sự suy giảm lợi nhuận ròng trong quý IV năm 2022 là tác động của một lần Trong chính sách giảm lãi suất của ngân hàng trung ương trong quý IV. Nếu tác động được khôi phục, chênh lệch lãi suất ròng hàng năm là 3,09%, tăng 3BP kể từ đầu năm.Nhìn về phía năm 2023, phía cho vay của Ngân hàng Changshu sẽ khăng khăng đòi "thực hiện tín dụng nhỏ và phân tán", đồng thời tối ưu hóa cấu trúc tiền gửi, giảm tỷ lệ nợ phải trả cao và kiểm soát chi phí của các khoản nợ. dự kiến ​​rằng tỷ lệ lãi của năm dự kiến ​​sẽ ổn định.

Zhou Maohua, một nhà nghiên cứu vĩ mô tại Bộ phận thị trường tài chính của Ngân hàng Everbright, cũng tin rằng xu hướng khác biệt tiếp tục trong ngành ngân hàng dự kiến ​​sẽ ổn định."Chủ yếu, khi môi trường kinh tế vĩ mô trong nước đã tăng tốc, nhu cầu tài chính của nền kinh tế thực sự đã tăng trở lại và sự trở lại của thị trường tài chính cho nhà nước bình thường sẽ giúp thúc đẩy lợi nhuận của các ngân hàng để cải thiện.

"Với hiệu suất quý đầu tiên của Ngân hàng Changshu, nó sẽ sớm mở ra một giai đoạn tiết lộ dày đặc cho báo cáo hàng quý đầu tiên của các ngân hàng được liệt kê.Theo quan điểm của Zhou Maohua, từ môi trường và xu hướng hiện tại, hiệu suất hoạt động chung của các ngân hàng trong nước sẽ tiếp tục duy trì tốt.

最后编辑于: 2024-02-21 04:34:56作者: 太仓稊米网

相关推荐